Tags

, , , , , , , ,

 

People i Australia are going all in when it comes to dressing up for the races. Last year I didn’t feel comfortable to wear anything more then a hat on my head but this year I was brave enough to wear some flowers

Personer i Australien går verkligen all in när det gäller att klä upp sig till hästkapplöpning. Förra året kände jag mig inte bekväm nog att bära något mer än en hatt på mitt huvud men detta år var jag modig nog att bära en blom bonad.

Colette, Ren, me and Tilda

 

 

This is obviously the horse i should be betting on. It’s my (Loe’s) Choice!!!

Detta är uppenbarligen den häst jag ska satsa på. Det är mitt (Lou’s) val!!

All I can say is that none of us lost any money 🙂

Allt jag kan säga är att ingen av oss förlorade några pengar 🙂