Tags

, , , , , , , ,

First day in Singapore and we have been walking heaps. Love the architecture of the building behind us. Marina Bay Sands is incredible. 

Första dagen i Singapore och vi har gått massor. Älska byggnadens arkitektur bakom oss. Marina Bay Sands är otroligt.